ارزشیابی مستمر اجتماعی ششم ( درس 17 و 18) WORD

ارزشیابی مستمر مطالعات اجتماعی ششم دبستان - درس 17 و 18

تعداد صفحات : 2 صفحه

تعداد سوالات : 28 سوال ( شامل سوالات جاخالی ، تشریحی ، درست و نادرست ، تستی )

1,000 تومان

ارزشیابی مستمر مطالعات اجتماعی ششم دبستان - درس 17 و 18.docx
15 کیلوبایت